Tại sao đăng ký VssID không gửi mật khẩu? Làm thế nào để nhận được mật khẩu VssID sau khi đăng ký?

VssID là áp dụng quản lý thông tin bảo hiểm xã hội của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp người dùng tra hỏi lợi quyền, lịch sử đóng bảo hiểm, thực hành các thủ tục liên tưởng đến bảo hiểm tầng lớp một cách nhanh chóng và thuận lợi.Tuy nhiên, “Tại sao đăng […]